Verwijzers

Veel kinderen en jongeren komen bij de BinnensteBuitenTuin terecht met tussenkomst van een Jeugd- en Gezinsteam. Dit kan per gemeente verschillen. Wij helpen onze cliŽnten graag om contact te leggen met het Jeugd- en Gezinsteam als dit nog niet tot stand is gekomen. Van een Jeugd- en Gezinsteam vragen wij een mandaat; bij veel Jeugd- en Gezinsteams is dit in de vorm van 1 Gezin 1 plan. In dit plan geeft het Jeugd- en Gezinsteam o.a. aan hoeveel uren zij denken dat er per week aan dagbesteding nodig is en of dit individueel of in een groep is.

Zodra er vanuit het Jeugd- en Gezinsteam een mandaat wordt afgegeven komt de cliŽnt in aanmerking voor Zorg in Natura vergoeding. Klik hier voor een overzicht van de gecontracteerde jeugdaanbieders in Holland Rijnland.

De BinnensteBuitenTuin hecht veel belang aan een wederzijdse actieve betrokkenheid van het netwerk van haar cliŽnten. Dit betekent dat wij als BinnensteBuitenTuin waarde hechten aan overleg en terugkoppeling aan verwijzers/overige hulpverleners. Wij zien in de GZZ vaak dat de verwijzers in het duister gelaten wordt waar zijn/haar cliŽnt terecht komt en wat het behandelplan is. Wij zien dit als een gemiste kans op waardevolle informatie die de gezondheid van de cliŽnt ten goede kan komen.

De BinnensteBuitenTuin rapporteert altijd, met toestemming van de cliŽnt, terug indien zij een behandeling/begeleiding afsluit. Vaak vindt er ook vooraf of tussentijds overleg plaats om zo de meest effectieve behandeling te verkrijgen. Soms kan de BinnensteBuitenTuin een verbindende rol spelen in een netwerk waar al diverse hulpverleners aanwezig zijn. Voor aanmelding of overleg kan er altijd contact worden opgenomen via de telefoon of email. Samen kijken we dan of er een geschikt aanbod is voor de cliŽnt.

Samenwerking

Op het gebied van consultatie en psychiatrisch of psychologisch onderzoek werken we met verschillende collega's.

Scholen

Iedere docent kent wel leerlingen die erg veel onrust in de klas veroorzaken. Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. Soms zitten deze leerlingen in een dusdanige neerwaartse spiraal dat er niets anders opzit dan ze de toegang tot de school te ontzeggen. Maar de school heeft een zorgplicht en mag leerlingen geen onderwijs onthouden. Daarnaast zijn er de leerlingen die zich terugtrekken of dreigen uit te vallen door ernstige sociaal emotionele problemen.

In zulke gevallen kan de BinnensteBuitenTuin een oplossing bieden. Leerlingen die extra zorg nodig hebben kunnen hier begeleiding krijgen bij het onderwijs en tegelijkertijd werken aan hun gedrag.

Op de BinnensteBuitenTuin wordt er gewerkt aan gedragsveranderingen en worden de leerlingen begeleidt bij zowel school en thuis, maar ook bij hun vrije tijdsbesteding. Door training proberen we de leerlingen, maar ook ouders inzicht te geven in hun gedrag. De BinnensteBuitenTuin biedt vastgelopen jongeren weer een kans op een vorm van onderwijs die bij hen past. Voor aanmelding of overleg kan er altijd contact worden opgenomen via de telefoon of email. Samen kijken we dan of er een geschikt aanbod is voor de leerling.