Individuele Begeleiding

Doelgroep / Door wie?

 • Begeleiding kan geboden worden aan zowel jeugd of 18+.
 • De begeleiding kan gegeven worden door een Orthopedagoog of een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener.

 •  

  Vergoeding

  De begeleiding van jeugd wordt vergoedt door de gemeente waar iemand woont (ZIN). Voor de begeleiding van 18+ zal er een WMO vergoeding aangevraagd moeten worden. Klik hier voor meer informatie over de soorten vergoedingen.

   

  Vraaggericht

  De begeleiding is gericht op wat jij wilt leren of waar jij aan wilt werken. Jouw ouders zullen daar ook ideen over hebben en daarom gaan we ook met jouw ouders in gesprek. Soms hebben ouders ook hulp nodig in hoe zij dingen kunnen aanpakken en is het ook voor hen fijn om wat vaker langs te komen voor een gesprek.

  Kortdurend

  De begeleiding bestaat uit vijf tot tien gesprekken en deze gesprekken vinden doorgaans n keer per week plaats. Soms is er meer begeleiding nodig en wat intensiever en soms is er minder begeleiding nodig. Samen kunnen we bepalen wat nodig is om aan jouw doelen te werken. Begeleiding kan soms een in kleine groep plaatsvinden met anderen die tegen dezelfde problemen aanlopen.

   

  Praktisch

  De begeleiding is gericht op het leren van vaardigheden waar je direct thuis, op school of op de dagbesteding mee kan oefenen. Ook zal er gepraat worden over de problemen die je hebt en gaan we met elkaar onderzoeken waarom ze ontstaan en welke factoren er mee spelen. Dit geeft meer duidelijkheid over welke aanpak het beste werkt. Soms is er wat meer tijd nodig om dit uit te zoeken.

   

  Gecombineerd

  Begeleiding kan in combinatie met andere vormen van hulp aangeboden worden, zoals dagbesteding, ouderbegeleiding of systeemtherapie.