Individuele Begeleiding - Jeugd

Psycho-educatie

Psycho-educatie is vaak een vast onderdeel van de begeleiding. Er wordt uitleg gegeven over hoe angst werkt of wat het betekent als je autisme hebt. Je kunt ook psycho-educatie krijgen over andere onderwerpen zoals somberheid, stress, slapen, eten, gamen, boosheid, emoties, lichamelijke klachten etc. Psycho-educatie kan je helpen om beter te begrijpen waar klachten en problemen vandaan komen en hoe jij en je omgeving er mee om kunnen gaan. Je ouders, broertjes en zusjes en andere personen die dicht bij jou staan kunnen ook psycho-educatie krijgen.

 

Leefstijl

Je leert om structuur te krijgen in een dag en in een week, met een vast ritme in slapen en eten. Het kan het ook gaan om de invulling van je vrije tijd, gezond eten, meer bewegen, het ondernemen van activiteiten en zelfverzorging.

 

Bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Als je zelfstandiger wilt worden, bijvoorbeeld door om te leren gaan met geld, zelf boodschappen te doen of door te reizen met het openbaar vervoer, kan het soms lastig zijn om hier stappen in te zetten. Ook kan het zijn dat je ouders nog veel voor je doen. Tijdens de begeleiding leer je om stap voor stap dingen zelf te gaan doen.

Vaardigheden gericht op het naar school gaan

Hierbij kun je denken aan op tijd komen, huiswerk plannen, huiswerk maken, leren leren, concentreren en om hulp vragen. Je leert stap voor stap vaardigheden aan waarmee je gaat oefenen. Je zult merken dat het je steeds zelfstandiger wordt en minder hulp nodig hebt van anderen.

 

Vormgeven van relaties en sociale contacten

Zowel thuis als op school, maar ook in je vriendengroep of bij de tandarts, heb je te maken met sociale situaties waarbij verwacht wordt dat je gedag zegt, een praatje maakt of moet samenwerken. Het kan zijn dat je niet goed weet hoe je dit moet aanpakken. Tijdens de begeleiding wordt uitleg gegeven over sociale situaties en wordt geoefend met sociale vaardigheden. Het kan gaan om het voeren van een gesprek, het geven van je mening, een ruzie bijleggen, om hulp vragen etc.

 

Boosheid

Soms is het lastig om met gevoelens als boosheid, frustratie en spanning om te gaan. Vooral als je jong bent is het moeilijk om deze gevoelens te reguleren wat je in vervelende situaties kan brengen. Samen onderzoeken we hoe je de gevoelens en emoties bij jezelf kunt herkennen, in welke situaties de gevoelens naar boven komen en hoe je je emoties de baas kunt zijn. Ook kun je leren om emoties bij anderen te herkennen.

Spanning en angst

Als je vaak spanning of angst ervaart kan dit je belemmeren in het dagelijks leven. Je gaat situaties of dingen die je spannend vindt uit de weg, waardoor je soms leuke dingen mist. In de begeleiding leer je emoties bij jezelf te herkennen en hoe je hier mee om kunt gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderdelen uit de Cognitieve Gedragstherapie.

 

Zelfbeeld

Sommige kinderen hebben een minder positief zelfbeeld dan anderen. Wanneer je geen positief zelfbeeld hebt, kan dit jou in de weg zitten om dingen te leren. In de begeleiding ga je op ontdekkingstocht om meer te leren over jezelf met als doel om je zelfbeeld te verbeteren.

 

Motivatie en perspectief

Sommige jongeren vinden het moeilijk om zich ergens voor te motiveren omdat ze niet weten wat ze willen. Andere jongeren weten goed wat ze willen maar weten niet hoe ze dit kunnen bereiken. Als jij dit herkent kun je tijdens de begeleiding werken aan een perspectiefplan, waarin je zoek gaat naar wat jij wilt en hoe je daar kunt komen.

Toestemming voor de gesprekken

Ouders hebben meestal gezamenlijk gezag over hun kinderen. Dat betekent dat beiden dezelfde rechten hebben. In geval van echtscheiding wordt een jongere vaak door één van beide ouders aangemeld voor behandeling. Pas als van beide ouders (van kinderen tot 16 jaar) en van jou toestemming is verkregen kan de behandeling starten. De behandelaar bespreekt met je ene ouder en jou wie je andere ouder benadert om deze te informeren en om toestemming te krijgen.

Er zijn uitzonderingssituaties waarbij toestemming van beide ouders niet noodzakelijk is.

Lees hier meer over Toestemming...

 

Je ouders op de hoogte

Als je tussen de 12 en 16 jaar bent en je wilt niet dat je ouders worden geïnformeerd, en de behandelaar acht jou hier in staat een beslissing over te nemen, kan de behandelaar hiermee akkoord gaan.

Je ouders krijgen informatie over wat er met jou aan de hand is, hoe het op het moment met je gaat en hoe het gaat. En ze leren hoe ze het beste met jou en je probleem om kunnen gaan. Als er over dat soort dingen duidelijke afspraken worden gemaakt, is er thuis vaak een stuk minder spanning. Het kan echt fijn zijn als je ouders je thuis beter kunnen helpen en steunen. Bovendien voorkomen gezinsgesprekken gedeeltelijk dat je thuis 1000 vragen van ze krijgt, en alles in je eentje uit moet leggen.

 

Privacy

Iedereen heeft recht op privacy. De BinnensteBuitenTuin gaat daarom vertrouwelijk om met alles wat jij vertelt. Wij hebben een beroepsgeheim en mogen alleen informatie over jou aan anderen geven, als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. In sommige gevallen kan onze geheimhoudingsplicht verbroken worden. Hierover kan je behandelaar je meer vertellen. Jouw recht op privacy betekent ook dat een gesprek met jouw behandelaar niet zomaar mag plaatsvinden in het bijzijn van anderen. Je hebt het recht om bepaalde zaken voor jezelf te houden.