Team

Het team van de BinnensteBuitenTuin bestaat uit diverse enthousiaste en gekwalificeerde hulpverleners.

Yonina Hordijk

06-38 06 77 28 | y.hordijk@binnenstebuitentuin.nl
Functie
Gezondheidszorgpsycholoog, Cognitieve Gedragstherapeut & Gezinsbegeleider

Opleiding
Gezondheidszorg psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut, Systeemtherapie & Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Werk
Sinds 1999 werk ik met veel plezier binnen de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens en na mijn studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlener heb ik gewerkt bij diverse jeugdzorginstellingen zoals het OCK/Spalier & Triversum.

Meer over Yonina
Hier begeleidde ik o.a. kinderen en jongeren die (geheel of gedeeltelijk) uit huis waren geplaatst wegens ernstige psychiatrische en/of gedragsproblemen. Naast het begeleiden van kinderen en jeugdigen heb ik ook een aantal jaar gewerkt als invalkracht bij GGZ Ingeest. Hier werkte ik met een brede volwassen doelgroep; van crisisopname, ouderenzorg tot chronische patiŽnten.

De diversiteit van de mensen, de complexiteit van hun relaties, gedragingen en emoties wakkerde bij mij nog meer nieuwsgierigheid op. Hierdoor heb ik de keuze gemaakt om de universitaire studie Klinische Psychologie gaan volgen. In 2007 ben ik met genoegen afgestudeerd en ben als psycholoog bij de Parnassia Groep gaan werken op verschillende afdelingen. Naast de BinnensteBuitenTuin werk ik voor de Parnassia Groep nog twee dagen in de week als POH GGZ bij diverse huisartsen in Wassenaar.

Mijn interesse gaat niet alleen uit naar het individu, maar juist ook naar de omgeving van de mens. Om mij hier meer in te specialiseren heb ik, met veel plezier, de opleiding tot systeemtherapeut gevolgd. Sinds oktober 2015 mag ik mij officieel gezins-en relatietherapeut noemen.

Mijn passie

Vanuit een passie voor groen en mijn liefde om met mensen te werken is de BinnensteBuitenTuin ontstaan. Op de BinnensteBuitenTuin worden deze twee belangrijke aspecten gecombineerd.

Mijn visie

Mijn affiniteit en kracht ligt bij zowel het begeleiden van groepsprocessen als individuele therapie. Ik werk vanuit verschillende benaderingen en gebruik een breed scala aan interventies; afgestemd op de vraag die op tafel ligt. Mijn gesprekken kenmerken zich door ruimte creŽren voor ieder zijn verhaal, zonder oordeel. Mijn stijl van werken is gebaseerd op respect, inlevingsvermogen, nieuwsgierigheid en openheid. Ik ga op zoek naar de bredere context, waarin aandacht kan worden geschonken aan ervaringen in het verleden, familie(geschiedenis), relaties en gewoontes/patronen. Mijn visie stimuleert het zoeken naar eigen kracht, oplossingen en samenwerken. Daarnaast hecht ik veel belang aan een veilige sfeer in de gesprekken, zodat een ieder zich gehoord en gezien kan voelen.

 

Doris van Eijk

06-14 81 73 54 | d.vaneijk@binnenstebuitentuin.nl
Functie
Sociotherapeut

Opleiding
Toegepaste Psychologie

Werk
Gedurende mijn studie Toegepaste Psychologie ben ik voornamelijk aan de slag gegaan met het coachen en begeleiden van jongeren. Ik ben werkzaam geweest op een middelbare school in Den Haag om huiswerkbegeleiding te geven aan jongeren die vastliepen met hun schoolwerk. Naast huiswerkbegeleiding heb ik jongeren gecoacht met diverse hulpvragen. Doordat ik merkte dat het werken met jongeren mij veel plezier bracht, ben ik op zoek gegaan naar een passende stageplek. De BinnensteBuitenTuin is toen op mijn pad gekomen en hier heb ik met erg veel plezier stage gelopen.

Meer over Doris

De BinnensteBuitenTuin is voor mij de juiste plek omdat ik naast het werken met jongeren, graag zoveel mogelijk buiten ben. Wandelen, tuinieren en het verzorgen van dieren zijn activiteiten waar mijn interesses liggen, maar die ik niet optimaal kan uitvoeren door het wonen in de stad. Bij de BinnensteBuitenTuin kan ik deze interesses nu wel uitvoeren samen met dat wat ik heel graag doe: het begeleiden van jongeren!

Als persoon en als begeleider streef ik ernaar om mensen en situaties op een positieve manier te benaderen. De stroming 'Positieve Psychologie', die zich richt op het vergroten van het welbevinden door het inzetten van kwaliteiten/talenten, inspireert mij daarom. In de praktijk heb ik gezien dat het ontdekken en inzetten van kwaliteiten bij jongeren kan zorgen voor bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen en meer groei. Daarnaast vind ik het belangrijk om goed te luisteren naar jongeren, een objectieve houding te hebben en eerlijk en flexibel te zijn in gesprekken. Op deze manier hoop ik rust en vertrouwen uit te stralen.

In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met muziek. Vanaf jonge leeftijd speel ik piano en vind ik het leuk om te zingen. Ook houd ik van wandelen door het bos/duinen, lezen en van knuffelen met mijn kat.

 

Huiberdine Nuijt

06-39 37 81 67 | h.nuijt@binnenstebuitentuin.nl
Functie
Psycholoog en ZorgcoŲrdinator

Opleiding
Klinische- en gezondheidspsychologie

Werk
Sinds mijn afstuderen in 2004 heb ik diverse functies gehad binnen de GGZ.

Meer over Huiberdine

Tijdens mijn studie werkte ik bij Ipse de Bruggen, een zorginstelling voor jongeren in Leiden. Na mijn afstuderen ben ik als psycholoog bij de afdelingen depressie en angststoornissen van PsyQ aan de slag gegaan, ik heb me hier volop mogen ontwikkelen als individueel (cognitief) therapeut en groepstherapeut. Naast mijn werk als behandelaar was ik actief binnen de medezeggenschap en vervulde ik diverse (zorginhoudelijke) neventaken. Na het werken in een leidinggevende functie en beleidsmatige functie binnen Parnassia Groep heb ik besloten om weer 'met mijn voeten in de klei' te staan (op de BBT soms letterlijk), omdat mijn hart bij de hulpverlening ligt, in combinatie met beleidsmatige taken. Mijn functie op de BinnensteBuitenTuin is een mooie combinatie van beide.

Met mijn man, twee dochters en kat Ollie woon ik met veel plezier in de Bollenstreek. Ik houd van wandelen en vogels kijken en ben dan ook zeer regelmatig in de Amsterdamse Waterleidingsduinen of andere natuurgebieden te vinden. Ik vind het fijn om ook aan de jongeren deze liefde voor de natuur mee te geven en aandacht te geven aan 'de wijze lessen' die buiten te vinden zijn.

 
 
 

Marjolein Hogeboom

06-14 81 73 54 | m.hogeboom@binnenstebuitentuin.nl
Functie
Sociotherapeut & Vaktherapeut Dans

Opleiding
Sociaal Pedagogische Hulpverlening & Dans- en Bewegingstherapie

Werk
Ik heb SPH gestudeerd in Amsterdam en ben daarna bijna 9 jaar werkzaam geweest als sociotherapeut bij Triversum. Hier heb ik op verschillende groepen gewerkt met kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Daarnaast heb ik de masteropleiding dans- en bewegingstherapie gedaan in Rotterdam. Nadat ik deze opleiding had afgerond, ben ik als dans- en bewegingstherapeut aan de slag gegaan bij Semmi in Amsterdam. Hier heb ik zowel individuele therapie als groepstherapie gegeven aan kinderen en jongeren met voornamelijk problemen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Meer over Marjolein

Naast mijn werk ben ik vaak als begeleider meegegaan op zomerkampen voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar en heb ik danslessen gegeven bij verschillende dansscholen. Ik hou ervan om in beweging te zijn, te dansen en buiten te zijn. Ik ben getrouwd met mijn jeugdliefde en inmiddels zijn we trotse ouders van 2 kinderen. Ook met mijn gezin ben ik graag buiten, onderhouden we een klein moestuintje naast ons huis en zoeken we regelmatig de natuur op.

Het werk op de Binnenstebuitentuin past mij heel goed: ik kan veel van mijn interesses combineren met het helpen van kinderen en jongeren. Door met hen te wandelen, te tuinieren, te dansen of bewegen, creatief bezig te zijn, of te fotograferen, kan ik vanuit mijn hobby's de kinderen en jongeren ondersteunen en begeleiden wanneer zij op de Binnenstebuitentuin zijn. Ik word enthousiast als een activiteit voor een lach, beweging en meer openheid zorgt.

 

Loes Severijnse

06-14 81 73 54 | l.severijnse@binnenstebuitentuin.nl
Functie
Sociotherapeut en Vaktherapeut Beeldend

Opleiding
Vaktherapie

Werk
Tijdens mijn studie heb ik op verschillende scholen kunstzinnige begeleiding gegeven aan kinderen en jongeren met sociaal-emotionele hulpvragen. Naast individuele trajecten gaf ik ook een training aan een groep met faalangst.

Meer over Loes

Met veel plezier ben ik vervolgens als beeldend vaktherapeut aan de slag gegaan in een praktijk voor therapeutische begeleiding voor kinderen en ouders in Leiden. Hier krijgen kinderen en jongeren op creatieve en speelse wijze therapie en zijn de hulpvragen divers. Belangrijk vind ik oog houden voor de kwaliteiten van de jongere en het stimuleren van een gezonde verbinding met henzelf en anderen. Dit komt ook zeker terug bij de BinnensteBuitenTuin.