Tarieven Jeugd

 • (Gezins)Therapie à 60 minuten kost 92.50 euro
 • Individuele begeleiding à 60 minuten kost 70 euro
 • Consult per telefoon à 15 min kost 25 euro
 • Consult per email contact à 15 minuten kost 20 euro*
 • Ouderbijdrage voor de dagbesteding is 150 euro per traject.
 • No-show tarief van 45 euro indien je nalaat om een afspraak 48 uur van tevoren af te bellen.
 • De tarieven zijn inclusief voorbereiding, rapportage, intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden.
  * Informeer bij de zorgverzekeraar of consulten per e-mail ook vergoed worden (bij de meeste zorgverzekeraars is dit het geval)

  Tarieven Volwassenen

 • Individuele begeleiding à 60 minuten kost 70 euro
 • (Relatie)Therapie à 60 minuten kost 92.50 euro
 • Consult per telefoon à 15 min kost 25 euro
 • Consult per email contact à 15 minuten kost 20 euro*
 • No-show tarief van 45 euro indien je nalaat om een afspraak 48 uur van tevoren af te bellen.
 • De tarieven zijn inclusief: voorbereiding, rapportage, intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden.
  * Informeer bij de zorgverzekeraar of consulten per e-mail ook vergoed worden (bij de meeste zorgverzekeraars is dit het geval)

  Vergoedingen Jeugd

  Persoons Gebonden Budget (PGB)

  Vanaf 2014 is er veel veranderd in de zorg en met name de bekostiging ervan. Voor de dagbesteding op de BinnensteBuitenTuin wordt er over het algemeen gebruik gemaakt worden van een PGB, zorg in natura of een eigen bekostiging.

  Wat is een PGB (persoonsgebonden budget)?
  In principe komt iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt, in aanmerking voor zorg vastgelegd in de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de AWBZ. Deze zorg kan worden gegeven door instellingen (zorg in natura) of worden geregeld met het persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB regelt je de zorg, hulp en begeleiding zelf. Dat geeft veel vrijheid, maar ook verplichtingen. Het is raadzaam hier van tevoren goed over na te denken.

  In aanmerking komen zowel volwassenen als kinderen met:

 • een chronische ziekte
 • een lichamelijke beperking
 • een zintuiglijke beperking
 • een verstandelijke beperking
 • psychiatrische of psychische problemen
 • psychogeriatrische problemen
 • ouderen

  Je kunt zelf een PGB aanvragen. Zie voor meer informatie PGB. De BinnensteBuitenTuin wil altijd helpen bij het aanvragen van een PGB.

 • Zorg in natura

  De BinnensteBuitenTuin heeft met de omringende gemeente contracten afgesloten om Zorg in Natura voor Jeugd te kunnen bieden. Dit geldt voor zowel de systeemtherapie, begeleiding of dagbesteding. Dit betekent voor de cliŽnt dat de zorg vergoedt wordt. Hiervoor is wel noodzakelijk dat een (huis)arts, specialistische zorginstelling of het Jeugd- en gezinsteams (JGT) een toeleiding verschaft. Wij helpen graag om de benodigde aanvragen te doen.

  Zelf betalen

  Je kunt ervoor kiezen om de dagbesteding zelf te betalen.

   

  Vergoedingen Volwassenen

  Zorgverzekering

  Je krijgt maandelijks een factuur overhandigd. Je kunt ervoor kiezen om deze per email of persoonlijk te ontvangen. Deze factuur dien je zelf bij je ziekteverzekeraar te declareren. De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald (zie ook algemene voorwaarden).

  Sinds 2013 wordt Relatie- en Gezinstherapie niet meer vergoed worden vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. In de meeste gevallen wordt de behandeling (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraars, dit op basis van mijn registratie bij de beroepsvereniging het NVPA. De zorgverzekeraars plaatsen de behandeling onder "alternatieve zorg". De vergoedingen per zorgverzekeraar zijn sterk verschillend. Tevens is de vergoeding afhankelijk van jouw persoonlijke polis. Ik raad je sterk aan, om bij de ziektekostenverzekeraar te informeren of je in aanmerking komt voor (een deel van) een vergoeding. Klik hier voor de AGB-code en andere belangrijke lidmaatschapgegevens.

  Er zijn ook verzekeraars die de behandelingen niet vergoeden, daarom adviseer ik je eerst contact met jouw verzekering op te nemen en je goed informeren over wat jouw rechten hieromtrent zijn.

  Werkgever

  Een andere mogelijkheid is om jouw werkgever te vragen het begeleidingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkůmen of oplossen van problemen van hun werknemers of om het ziekteverzuim te bekorten.

  UWV

  Soms is het mogelijk als je bijvoorbeeld in de ziektewet zit om een (gedeelte) vergoed te krijgen door het UWV.

  Speciale fondsen

  Soms zijn er speciale hulp- en noodfondsen (zoals Humanitas) waarvan uit een traject betaald kan worden.

  Gemeente

  Als je in een uitkeringssituatie zit is het soms mogelijk om via de gemeente een tegemoetkoming in de therapie te krijgen.

  Individuele begeleiding voor volwassenen kan vaak vergoed worden door de gemeente, hiervoor moet een WMO aanvraag gedaan worden.

  Wat is WMO
  De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is er om je te ondersteunen. Dit is voor iedereen, ongeacht de beperking of het probleem dat iemand ervaart. Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Jouw gemeente moet er dus zo goed mogelijk voor zorgen dat er hulp is voor wie hulp nodig heeft en niet in staat is om die hulp zelf te regelen. Jouw gemeente heeft bepaalde taken van de Wmo aan de ISD Bollenstreek overgedragen. Deze taken zijn de verstrekking van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo.
  Zoveel mogelijk zelf doen
  De ISD Bollenstreek kijkt samen met je naar uw beperkingen. Kunt je zelf oplossingen vinden voor die beperkingen? Bijvoorbeeld door het inschakelen van jouw netwerk (familie, vrienden, kennissen, kerk, vereniging etc.)? Eventueel samen met algemene voorzieningen die in uw omgeving aanwezig zijn. Komen we samen tot de conclusie dat je niet in staat bent uw beperkingen zelf op te lossen, dan kijken we of een maatwerkvoorziening de oplossing biedt.
  Eigen bijdrage
  Bij gebruik van de Wmo vragen we van je een eigen bijdrage.