Ouders

Wat wordt van ouders verwacht tijdens de behandeling?

Op de BinnensteBuitenTuin is er veel aandacht voor belangrijke mensen om het kind of de jongere heen. Deze mensen worden betrokken bij de begeleiding op de BnnensteBuitenTuin. Hierbij kun je denken aan ouders, broers/zussen, familieleden, school en/of hulpverleners. Vaak vindt er tijdens het begeleidingstraject ook overleg plaats tussen deze betrokkenen om een zo goed en eenduidig doel en plan met elkaar te vormen.

Ouders worden intensief betrokken bij de begeleiding van hun kind op de BinnensteBuitenTuin. Zij leren hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen en helpen bij het naar school gaan. Dit wordt met elkaar besproken in oudergesprekken. Wanneer ouders gescheiden zijn kunnen deze gesprekken ook los van elkaar gehouden worden.

Door ouders wordt vaak gewerkt aan:

  • het naar school gaan faciliteren
  • herkennen en belonen van prestaties van het kind
  • duidelijke boodschappen geven
  • leren omgaan met protest van het kind of de jongere
  • aandacht geven aan eigen gevoelens van stress
  • inzicht krijgen in hun eigen rol
  • het stimuleren van vooruitgang en omgaan met terugval

  •